Selskapets retningslinjer

Her finner du alle selskapets retningslinjer for Servatur Hotels & Resorts:

Bedriftens samfunnsansvar (C SR):

Vårt C SR er resultatet av en forretningsfilosofi som leder Servatur-gruppen suksessfult på veien mot kontinuerlig forbedring. Vi overholder vårt sosiale ansvar, integrerer oss i samfunnet der vi utfører våre aktiviteter og respekterer miljøet. Vi mener imidlertid at dette ikke er tilstrekkelig, og vi er dypt involvert i enkelte områder som angår oss og interesserer oss av ulike grunner.

Innkjøpspolitikk

Som ethvert turistselskap, samhandler vi i Servatur Hotels & Resorts med flere leverandører fra flere sektorer og spesialiteter. Vår suksess må deles med dem, i likhet med påvirkningen av virksomheten i omgivelsene våre, både mer og mindre nært, i
nåtid og fremtid.

Vi har muligheten til å bygge partnerskap basert på felles utviklingsmål, og tilpasse våre felles prinsipper. Vår innkjøpspolitikk er vårt viktigste rammeverk for å legge grunnlaget for disse partnerskapene og for en bærekraftig vekst.

Miljøpolitikk

Det er vår plikt og vårt ansvar å beskytte stedet vi bor på. Miljøet gir oss de naturressursene vi trenger for å utvikle aktiviteten vår: De er våre naturverdier, frie, men begrensede, så vi må bruke dem bærekraftig for å fortsette å glede oss over dem.

Vi har muligheten til å bygge partnerskap basert på felles utviklingsmål, og tilpasse våre felles prinsipper. Vår innkjøpspolitikk er vårt viktigste rammeverk for å legge grunnlaget for disse partnerskapene og for en bærekraftig vekst.

Kvalitetspolitikk

Vi ønsker å sikre at vi møter og overgår forventningene til våre gjester, våre ansatte, samarbeidspartnere, leverandører, eiere og andre interessenter. Vi ønsker også å være sikre på at måten vi oppnår dette på, respekterer våre etiske forretningsprinsipper. Måten å oppnå dette på er gjennom skreddersydd kvalitetsstyring.

Vi har muligheten til å bygge partnerskap basert på felles utviklingsmål, og tilpasse våre felles prinsipper. Vår innkjøpspolitikk er vårt viktigste rammeverk for å legge grunnlaget for disse partnerskapene og for en bærekraftig vekst.

Bærekraftsrapport

Vårt mål er å gjennomføre aktiviteten vår gjennom en bærekraftig utvikling, fremmet av en ansvarlig turisme. For å oppnå dette har vi forpliktet oss til å utvikle de 10 prinsippene som Global Compact er basert på fra 2011. I tillegg har vi siden 2018 begynt å jobbe med bærekraftige sertifiseringer som Travelife. I denne delen presenterer vi bærekraftrapporten for 2021.

Vi har muligheten til å bygge partnerskap basert på felles utviklingsmål, og tilpasse våre felles prinsipper. Vår innkjøpspolitikk er vårt viktigste rammeverk for å legge grunnlaget for disse partnerskapene og for en bærekraftig vekst.