Servatur Hotels

BESTE PRISGARANTI

Bedriftspolitikk

Servatur Hotels

Bedriftssosialt ansvar

Vår CSR er konsekvensen av en forretningsfilosofi som fører Servatur-gruppen på veien mot en kontinuerlig forbedring. Vi følger nøye med vårt sosiale ansvar, integrerer oss i samfunnet der vi utvikler aktivitetene våre og respekterer miljøet. Vi anser imidlertid at dette ikke er nok, og derfor er vi dypt involvert i visse områder som opptar oss og interesserer oss av forskjellige grunner:

Mer informasjon
Servatur Hotels

Innkjøpspolitikk

Som enhver turistvirksomhet samhandler vi i Servatur med flere leverandører fra alle sektorer og spesialiteter. Vi vil dele suksessen vår med dem, samt miljøpåvirkningen av virksomheten vår, både i dag og på kort og lang sikt.

Vi har mulighet til å bygge allianser basert på felles utviklingsmål, og tilpasse våre felles prinsipper. Vår innkjøpspolitikk er vårt viktigste rammeverk for å legge grunnlaget for disse alliansene og en bærekraftig vekst.

Mer informasjon
Servatur Hotels

Miljøpolitikk

Det er vår plikt og ansvar å beskytte det rommet vi alle lever i. Miljøet gir oss de naturlige ressursene vi trenger for å utvikle aktiviteten vår: De er våre naturlige aktiva, gratis, men begrensede, så vi må bruke dem på en bærekraftig måte for å kunne dra nytte av dem i fremtiden.

Mer informasjon
Servatur Hotels

Kvalitetspolitikk

Vi ønsker å møte og overgå forventningene til gjestene våre, våre ansatte, samarbeidspartnere, leverandører, eiere og andre interessenter. Vi ønsker også å være sikre på at måten vi oppnår dette på er i henhold til våre etiske forretningsprinsipper. Måten å oppnå dette på er gjennom en skreddersydd kvalitetsstyring.

Mer informasjon
Servatur Hotels

Bærekraftsrapport

Målet vårt er å utføre vår aktivitet på en bærekraftig måte og fremme ansvarlig turisme. For å oppnå dette har vi forpliktet oss til å utvikle de 10 prinsippene som Global Compact siden 2011 har bygget på, og i tillegg begynte vi i 2018 å jobbe med bærekraftige sertifiseringer som Travelife. I denne delen presenterer vi bærekraftsrapporten for året 2021.

Mer informasjon