Åpenhet og godt styresett

Servatur, S.A. er et allmennaksjeselskap som ble stiftet 12. november 1976. Selskapets formål består av drift av hoteller, leiligheter, bungalower, restauranter og andre turistfasiliteter, i egne virksomheter, utleid eller administrert på vegne av tredjeparter. For tiden er aktiviteten utviklet på Kanariøyene, og har sitt registrerte kontor i Calle Doramas, 4, Patalavaca, i kommunen Mogán, Las Palmas. Du kan sjekke utviklingen av dens historien i følgende lenke: Bane

Selskapet, som er et aksjeselskap, er regulert av selskapets vedtekter, og den endelige styringen av selskapet er administrasjon som består av seks medlemmer.

Ledelsen i Servatur, S.A. er ansvarlig for selskapet på operasjonelt nivå, og følger alltid retningslinjene fastsatt av styret. Hver dag tar de operasjonelle, økonomiske, sosiale og miljømessige beslutninger støttet av et kvalifisert og ansvarlig team. Du kan konsultere medlemmene av ledergruppen i følgende lenke: Organisasjonskart

En av Servaturs hovedverdier er åpenhet, og derfor publiserer vi informasjon om både vår ledelse og de økonomiske resultatene som er oppnådd. I tillegg er vi i samsvar med statsloven 19/2013, 9. desember, om åpenhet, tilgang til offentlig informasjon og godt styresett og den kanariske loven 12/2014, 26. desember, om åpenhet og tilgang til offentlig informasjon, som påvirker oss i henhold til artikkel 3, da det er en privat enhet som mottar støtte eller subsidier, i et beløp som overstiger 60 000 euro, belastet budsjettene til den autonome regionen Kanariøyene, for finansiering av sine aktiviteter og ordinær drift.

Organet som er ansvarlig, innenfor enheten, for å sikre åpenhet i organisasjonen og ansvarlig for å overholde informasjonsforpliktelsene fastsatt ved lov, er ledergruppen.

Personene som er knyttet til enheten, kan be om informasjon personlig på hovedkontoret (C\Doramas, nº4, Mogán), eller via vår e-post adresse servatur@servatur.com ,og legge til følgende i meldingen: Åpenhet og innsyn
Etter anbefalingene fra Kanariøyenes åpenhetskommissær, har vi delt informasjonen inn i flere kategorier; i følgende lenker kan du se informasjonen vi publiserer:

Retningslinjer for åpenhet

Institusjonsinformasjon

Administrasjon

Organisasjonsinformasjon

Styret

Økonomisk og finansiell informasjon

Servatur Rapport 20-21

Mottatte offentlige kontrakter og subsidier

Samarbeidsavtale med parkeringsplasser – Mogán bystyre

Mottatte tilskudd

Bærekraft (Bærekraftrapport 2019, 2020 og 2021)

Annet:

Bedriftssamsvar

Etiske retningslinjer og oppførsel
Retningslinjer mot korrupsjon
Åpenhet og innsyn