Miljøpolitikk

Vi er klar over hvilken innvirkning vår forretningsaktivitet har på miljøet og derfor viktigheten av å beskytte den for å opprettholde den sosiokulturelle, økologiske og økonomiske balansen i vår region. Vi er også klar over fotavtrykket som våre handlinger vil etterlate i dette miljøet, og vi påtar oss vårt ansvar overfor fremtidige generasjoner.

Det virker viktig for oss å kunne tilby våre kunder en autentisk destinasjon, hvor de kan
nyte et velholdt og respektert miljø. Når det gjelder bærekraft, ser vi dette som balansen mellom å ta vare på miljøet, integrering i turistmålet og bruk av lokale produkter og tjenester. Alt dette er grunnleggende for økonomisk suksess og for å opprettholde kvalitetsnivået som forventes av kunden.

Vi overholder alle lover og forskrifter om miljøspørsmål, vi integrerer også målene knyttet til dette i alle avdelinger i selskapet, og vi deler dem også med interessegrupper.

Våre mål er som følger:

  • Bevaring av naturressurser. Redusere forurensning og forhindre vannmangel,
    spesielt på Kanariøyene bør dette være en prioritert for alle selskaper
    somutvikler sin virksomhet her.
  • Opprettholde og optimalisere nivået på strøm- og vannbesparelser.
  • Utfør en kontinuerlig studie om energisparing for å innlemme de mest innovative tiltakene i våre virksomheter.
  • Oppnå bærekraftsertifisering på alle våre hoteller.
  • Reduser bruken av papir. Et dokumenthåndteringsprosjekt som tar sikte på å betydelig redusere bruken av papir.
  • Bidra til en bærekraftig utvikling av kommunen vår. Reformene av våre etablissementer er avgjørende for å opprettholde kvalitetsturisme over tid