Innkjøpspolitikk

Vi ønsker partnere som vi kan bygge et varig forhold, med gjensidig respekt og gjensidig kommunikasjon. Vi mener at våre leverandører må være partnere i vårt engasjement for å implementere bærekraftige og innovative tiltak.

Vi tror på etisk innkjøp, ansvarlig både miljømessig og sosialt. Vi velger våre leverandører med tanke på deres forpliktelser når det gjelder bærekraft, for eksempel respekt for arbeidsforhold, minstelønn, arbeidstakerrettigheter og streng overholdelse av gjeldende lovgivning.

Så innkjøpsbeslutninger tar ikke bare hensyn til valuta for pengene, men også lokal utvikling, rettferdige priser, forsvar av menneskerettigheter og forbedring av arbeidsforholdene.

Vi søker ansvarlig innkjøp av kun de produktene eller tjenestene som er nødvendige, og dermed unngå overlagring.

Så langt som mulig kjøper vi fra lokale leverandører, siden vi i henhold til våre retningslinjer for lokalsamfunnet søker å fremme og forbedre de økonomiske og sosiale forholdene i vår region.

Vi prøver også å minimere avfall ved å kjøpe produkter i store formater.

Vår ledelse er i tråd med våre konsernverdier, og handler med maksimal åpenhet mot alle våre interessenter.