Servatur Hotels

BESTE PRISGARANTI

Bedriftssosialt ansvar

Filosofi Servatur

Vår CSR er konsekvensen av en forretningsfilosofi som fører Servatur-gruppen på veien mot en kontinuerlig forbedring. Vi følger nøye med vårt sosiale ansvar, integrerer oss i samfunnet der vi utvikler aktivitetene våre og respekterer miljøet. Vi anser imidlertid at dette ikke er nok, og derfor er vi dypt involvert i visse områder som opptar oss og interesserer oss av forskjellige grunner:

Vi må være en bærekraftig forretningsvirksomhet. Dette innebærer å foreta viktige og uunnværlige endringer hvis vi ønsker å ha en fremtid. Vi vet at man har gått fra tidsepoken “renovering” i turistnæringen til “innovasjon eller død” uten at mange involverte agenter har fått med seg dette.

Energiproblemet, klimaendringene og behovet for å implementere rene og effektive teknologier for å unngå mer CO2-utslipp og fremme energibesparelser har motivert oss til å iverksette viktige tiltak i denne forbindelse.

En av handlingsfokusene har vært forbedringen av energieffektiviteten i virksomhetene som vi styrer. Derfor ble det gjennomført energirevisjoner av virksomhetene og et første pilotprosjekt for å forbedre klimaanlegg-installasjoner og oppvarmingsanlegg for bassenger.

Miljø. Vår forpliktelse innebærer en rekke tiltak som utgjør en miljøadferd i alle forretningsområdene og som er oppsummert i et grunnleggende dokument med tittelen “De 50 trinnene til et godt miljø”.

Vi er oppmerksomme på vårt miljøansvar. Derfor utfører vi handlinger på ulike inflytelsesområder:

Fra området Opplæring og Kvalitet er Servatur godkjent som medlem av Miljønettverket for Bedrifter som er forpliktet til miljøet etter å ha deltatt i Miljøopplæringsprogrammet for Hotellsektoren.

Fra området Innkjøp overfører vi vår interesse for miljøet til våre leverandører og ber om spesifikasjoner for deres produkter som garanterer miljøkvaliteten.

Fra det kommersielle området samarbeider vi kontinuerlig med turoperatører og kunder i miljøprogrammer.

Fra det interne og eksterne kommunikasjonsområdet har vi gående vi en permanent kampanje for at miljøpolitikken vår skal nå ut til alle våre arbeidere, kunder og samarbeidspartnere.

Fra området for innovasjon har prosjektene som Servatur gjennomfører alltid et tverrgående aspekt knyttet til energibesparelse og ivaretakelse av miljøet.

  • Vi ser viktigheten og behovet for investeringer i FoU for bedriftsmiljøet i selskapet vårt. Derfor har Servatur signert en Mecenazgo-avtale i Innova Canarias 2020-programmet med Universitetsstiftelsen i Las Palmas.
  • Vi deltar i arbeidet med jobb-plassering for unge studenter gjennom en samarbeidsavtale med Universitetsstiftelsen i Las Palmas.
  • Forpliktelsen til akademisk opplæring i alle dens dimensjoner. Det er et av kjennetegnene for vårt selskap. Servatur inngikk en samarbeidsavtale i 1998 med utdanningsrådet for Kanariøyenes lokale styre. En avtale som har gjort det mulig å utvikle et utdanningsprosjekt for yrkesopplæring i selskapet samtidig som det har gitt optimale resultater i meget interessante sider for alle involverte parter. Som en del av dens kontinuerlige opplæringsplan mottar Servatur regelmessige praktikanter fra ulike utdanningsinstitusjoner, som selskapet tar godt og profesjonelt vare på. Vi er klar over fordelene som dette arbeidet medfører for organisasjonen.
  • Vi tar tilgjengelighet til turistmålene våre og de bedriftene som vi styrer på alvor på grunn av den økonomiske og sosiale betydningen som evnen eller manglende sådann betyr for å betjene et segment av befolkningen (europeisk og fra hele verden) som ønsker å reise og som ikke har mulighet til å gjøre det. Denne virkeligheten er enormt urettferdig for den nevnte sektoren av befolkningen, men er like uansvarlig og kortsiktig fra et økonomisk synspunkt. Vi er forpliktet til å arbeide hardt for spredning av en tilgjengelighetskultur med sikte på å overvinne mangelen på sensibilitet overfor dette problemet.
  • Vi står for en ikke-diskriminerende behandling i lønnspolitikk og intern forfremmelse i selskapet fordi vi vet at dette fortsatt representerer problemer i samfunnet vårt.
  • Vi har også innført en aktiv politikk for å unngå maktmisbruk ved å erklære selskapets motstand mot slik praksis ved å tilby støtte til arbeidstakere som kan bli utsatt for diskriminering.

Det må arbeides intensivt slik at selskapet har kapasitet til å reagere på de plutselige og raske endringene som skjer i samfunnet og i næringslivet. Dersom man lykkes i dette arbeidet er det den beste garantien for en lys fremtid for en organisasjon.