Viktig merknad

Ta kontakt med oppdatert informasjon om krav og tiltak mot covid-19 for å reise til Kanariøyene og sikkerhetstiltakene for å få tilgang til turistinstitusjoner:

Reis til Kanariøyene

Sikkerhetstiltak

VI ER ENDA MER FORPLIKTET

Med tanke på alles velferd har vi endret og styrket prosedyrene for sikkerhet, helse og hygiene, for å på den måte tilpasse oss den nye helsemessige situasjonen. Vi har fulgt anbefalingene fra Verdens helseorganisasjon og helsemyndighetene, og dette er noen av de fremste tiltakene vi har på plass:

Antiseptisk rengjøring

Godkjent personvernutstyr (PVU)

Desinfiserende gelé

Vi har gjennomført en full desinfisering av alle installasjoner i våre anlegg. I tillegg styrkes rengjøringen med forebyggende rengjøringstiltak, med bruk av antiseptiske midler over hele anlegget.

Vi har også økt tilgjengeligheten på desinfiserende gelé i installasjonene og på fellesområdene. I tillegg har vi godkjent PVU-utstyr til adekvat beskyttelse.

Rom og kapasitet

Oppfordring til fjernarbeid

Informasjon

Fordelingen av fellesområder på eiendommer har blir reorganisert, for å lette sosial avstand og nye kapasitetsbegrensinger.

Vi oppfordrer til fjernarbeid for alle ansatte hvor dette er en mulighet, for å unngå unødvendige bevegelser, i tråd med gjeldende anbefalinger.

Vi er i løpende kontakt med helsemyndighetene og forvaltningen, for å sette i verk alle de tiltak som er nødvendige for at du skal igjen skal kunne nyte din ferie.

Trenger du mer informasjon?

Send oss en e-post eller ring til det anlegget du har spørsmål om. Du finner kontaktopplysningene for de ulike anleggene på disses respektive nettsider.