Servaturs Fordelsprogram

Med Servaturs medlemskort får du langt flere fordeler under ditt opphold hos oss!

 • 10 % rabatt på sesongens innkvarteringspriser (rabatten kan ikke kombineres med andre avslag eller tilbud).

 • Du kan nyte oppholdet ditt frem til klokken 17:00 på utsjekkingsdagen, gitt at det er kapasitet på hotellet.

 • Du vil bli prioritert dersom anlegget du vil inn på er fullt og du står på venteliste.

 • Du vil motta andre godtgjørelser som Servatur tilbyr for å belønne våre trofaste gjester.

Interesserer dette deg?

 • Neste gang du bor i ett av våre hoteller kan du få medlemskortet ved å føre inn dine opplysninger i vårt utfyllingsskjema som du finner i alle våre resepsjoner.

 • For å unngå å oppta din tid under ditt ferieopphold kan du gjerne sende inn en forespørsel fra denne siden.

Servaturs Medlemskort - Generelle Betingelser

1. Fordeler

Servaturs medlemskort gir følgende fordeler:

 • 10 % rabatt på sesongens innkvarteringspriser (rabatten kan ikke kombineres med andre avslag eller tilbud)

 • De kan nyte oppholdet sitt frem til klokken 17:00 på utsjekkingsdagen, gitt at det er kapasitet på hotellet.

 • De vil bli prioritert dersom anlegget de vil inn på er fullt og de står på venteliste

 • De vil motta andre godtgjørelser som Servatur tilbyr for å belønne våre trofaste gjester

2. Forespørsel og resepsjon

 • De som oppholder seg ved ett av våre hoteller kan få utfyllingskjema fra våre resepsjoner.

 • Du vil få utlevert medlemskortet gratis neste gang du bor ved ett av våre hoteller.

3. Innehaveren av medlemskortet

 • Medlemskortet blir gitt ut som et personlig kort og kan ikke overlates til andre. Innehaveren må være over 18 år og bør dokumenteres på forespørsel.

 • Innehaveren har selv ansvar for at medlemskortet blir trygt oppbevart og at det blir brukt korrekt.

 • Ved utilbørlig oppførsel innenfor våre anlegg eller misbruk av medlemskortet kan Servatur annullere medlemskapet og inndra medlemskortet.

4. Reglementer for bruk

 • Ditt Servaturkort og dets fordeler kan kun benyttes når du reserverer direkte med oss i Servatur.

 • Medlemskortet forevises idet betalingen skjer. Ved benyttelse av rabatter på innkvartering må innehaver informere om sitt medlemskap når reservasjonen gjøres.

 • Ved benyttelse av rabatter må innehaver forevise identifikasjon.

 • Ingen rabatter, avslag eller andre fordeler vil kunne byttes mot kontanter.

5. Gyldighet

 • Servatur kan når som helst kansellere og helt eller delvis endre de generelle betingelsene til Servaturs medlemskort. Skjer ette vil konsernet informere innehaverne så raskt det lar seg gjøre. I tillegg vil den samme informasjonen legges ut på internettsiden www.servatur.com. Bedriften fraskriver seg alt ansvar for skader eller eventuelle tap som følge av endringer eller kanselleringer av de gitte betingelsene.

6. Beskyttelse av personopplysninger

 • Innehaveren samtykker herved met at personopplysninger som oppgis på utfyllingsskjemaet blir registrert i et medlemsregister eid av Servatur S.A. med adresse i C/ Doramas 4, Patalavaca, 35129 Mogán, Gran Canaria (España). Medlemsregisteret vil ivareta innehaverens data slik at medlemskortet blir riktig forvaltet og forsikrer at riktig og fordelaktig informasjon vedrørende våre tjenester og produkter når ut til innehaveren.

  Innehaveren kan benytte sin rett til innsyn, rettelse og kansellering samt komme med innvendinger ved å rette seg til Servaturs IT avdeling.