Om oss

Servaturs felles-kultur

I verdens økonomiske hverdag, og mer enn andre steder i vår del av verden, er det ikke mange bedrifter som har overlevd i en lengre periode. I vårt tilfelle har dette vært mulig takket være våre seriøse rutiner, samt våre tiltak for å skape et profesjonelt team av medarbeidere. Vi omtaler oss gjerne som entusiastiske mennesker som liker jobben vår, er serviceinnstilte og yter et maksimum for å nå velstand gjennom vår sunne bedriftsøkonomi. Vårt personell er profesjonelle hotellfolk som er opptatt av administrasjon og drift for å etablere en turisternæring. Våre nøkkelord er følgende:

Gjesten

Vårt hovedmål er å tilfredsstille våre gjester, og våre gjester er: De fysiske gjestene som bor i ett av våre hoteller, de turoperatører og reisebyråer vi samarbeider med og eiere av de anlegg vi driver. Vårt motto er: "Gjesten er den første, den andre,den tredje…"

Ærlighet og profesjonalitet

Dette er våre karakteristiske prinsipper og de to verdiene vi videreutvikler og gjør vårt beste for at skal være tilstede i alt vi foretar oss.

Ledelse

Fra første stund har vår bedrift hatt en pionérspirit der vi har tilpasset de mest avanserte ressurser i alle aspekter av våre driftsprosjekter.

Kompetanse

Den driftsmessige kompetansen vi har i Servatur, har vi klart å oppnå gjennom progressive forbedringer av vårt team av medarbeidere.

Erfaring

Servatur kan dra nytte av den betydelige mengde erfaring vi har opparbeidet gjennom mer enn 30 års erfaring innen den kanariske hotellsektoren.

Teknologi

Servatur var en av de første hotelledelsesbedriftene som inkluderte ny teknologi i sine organisasjonsstrukturer. Vi tok i bruk maskiner og datasystemer i alle våre operasjoner, samtidig som vi utarbeidet våre egne hotelledelsesprogrammer.

Omgivelser og miljø

I Servatur jobber vi aktivt for at vår bedrift skal utvikle seg innenfor de skrupuløse rammer som er satt for å ivareta og respektere vårt miljø og våre omgivelser.

Innovasjon

Servatur er en lærende organisasjon og vi er derfor i første rekke når det gjelder å tilpasse oss, uten problemer, de utfordringer som det 21.århundret fører med seg.

Entusiasme

Den motivasjon og den iver vår stab har for å gjøre en god jobb, er det som gjør oss annerledes.

Kontinuerlig skolering

Dette er en avgjørende verdi vi bruker for å kunne nå våre mål og for å forbedre vår kvalitet. Den er avgjørende fordi vår profesjon er direkte bygget på en fundamental faktor, nemlig kundens krav og behov. Dersom vi ønsker å forbli en del av det globaliserte og konkurransedyktige markedet, må vi øke og renovere vår profesjonelle kompetanse og tilpasse oss de krav som fremtiden stiller.

Utstrekning

Vår organisasjon er fleksibel og stor nok til å utvide vår virksomhet og til å dekke alle de kanariske øyer.

Samfunnsansvar

Det er vårt ønske å kunne oppfylle et fellesansvar for samfunnet og integrere oss i fellesskapet som vår virksomhet tilhører, samtidig som vi viser respekt for våre omgivelsene.

Rasjonelle fortjenester

Uten våre fortjenester hadde vi ikke vært i stand til å ivareta det samfunnsansvaret bedriften fører med seg. I vårt tilfelle har vi alltid søkt etter rasjonelle fortjenester og inntekter som gjør at vi kan støtte opp om de investeringer vi gjør.

Kontrollert risiko

Enhver bedrift har sine risikofaktorer, og vi foretrekker å være konservative på dette punktet; derfor aksepterer vi også mindre profitt.

Vi er glade i vårt arbeide

Vi vil gjerne arbeide hardt, men alltid i et avslappet miljø og med gode forhold oss i mellom.