Erklæring om opphavsrett og personlig databeskyttelse

SERVATUR S.A., med CIF A-35032200 er et Hotel Management selskap med adresse Calle Doramas 4, 35129 Patalavaca - Mogán, Gran Canaria, Spania. Tlf: +34 928 152 777, Fax: +34 928 150 118, e-mail: servatur@servatur.com, innskrevet i det merkantile register i Las Palmas, på side 57, i bind nr. 179 General, nummer 103, 3. seksjon a, sidenummer 1.453, innføring 1ª.

Kilderetten, grafisk design og all informasjon i www.servatur.com (heretter WebSite) , er beskyttet av loven om intellektuell eiendom og opphavsrett, i henhold til Kongelig Dekret 1/1999 av 12. april, og er derfor Servatur S.A.’s eiendom, og kan i henhold til loven ikke brukes uten tillatelse fra SERVATUR S.A.

Besøkende på denne WebSite kan kun bruke materialet til sitt personlige og private bruk, og bare såfremt alle rettigheter blir respektert når de gjelder intellektuell eiendom, industriell eiendom og all annen form for eiendomsrett. Det er derfor strengt forbudt å kopiere eller på annen måte bruke materialet kommersielt eller til ulovlige aktiviteter, eller på noen måte gjøre endringer i innholdet.

SERVATUR S.A. vil gå rettens vei og anmelde ethvert brudd på de ovenstående betingelser.

SERVATUR S.A. kan, når det vurderes hensiktmessig, gjøre endringer, forbedringer og rettelser i WebSite-innholdet, som f.eks. type tjenester, innhold og priser, uten at dette medfører noen rett til reklamasjon eller erstatning, og medfører heller ingen ansvarserkjennelse.

SERVATUR S.A.’s brukere (heretter klienter), er alene ansvarlige for sine identifikasjonskoder og adgang til de soner som fordrer slike data.

SERVATUR S.A. er ikke ansvarlige for utilbørlig bruk av slike koder og de konsekvenser som måtte følge av Klienters misbruk, tap eller forglemmelse, ei heller tredje personers ulovlige bruk av samme.

SERVATUR S.A. garanterer konfidensialitet når det gjelder de data av personlig karakter som Klientene oppgir, og behandlingen av de samme i henhold til gjeldende lover om beskyttelse av persondata (Lov 15/99 av 13. desember om Beskyttelse av Personlige Data, Kongelig forordning 994/1999, av 11. juni, som ratifiserer Sikkerhetsregler for dataarkiver som inneholder opplysninger av personlig karakter, samt alle andre regler som vedrører slikt materiale.)

Klienten har til enhver tid full rett til å kreve innsyn i dette datamaterialet, foreta rettelser, protestere og annullere det, kun ved å henvende seg til informatica@servatur.com.

Avgitte data blir kun brukt til de formål de ble avgitt til, og for at SERVATUR S.A. skal kunne kommunisere med sine brukere, samt sende opplysninger om forbedringer, personlige oppmerksomheter eller reklame som angår de produkter og tjenester som SERVATUR S.A. kan tilby.

Under ingen omstendighet vil de data SERVATUR S.A. mottar fra sine brukere bli solgt, byttet eller overlatt til noen annen.